Koncert na Festivalu rane muzike Beograd

18.06. 2016.  ćemo izvesti “Pisama o Kapspergeru” i na ovogodišnjem festivalu u Beogradu, na kojem smo nastupali i prije dvije godine.

20161806_koncert_Beograd

Na koncertu će nam se pridružiti beogradski teorbist DARKO KARAJIĆ te američki gambist ANDRÉ LAURENT O’NEIL.

Pogledajte isječak iz Kulturnog dnevnika RTS