14/10/2014

o nama

Ansambl za ranu glazbu “MINSTREL”, je vokalno-instrumentalni ansambl koji se bavi izvođenjem srednjevjekovne i renesansne glazbe i nastupa u renesansnim kostimima, a izvodi i renesansne plesove, često se pojavljuje na manifestacijama poput viteških turnira, na srednjevjekovnim domjencima, na sajmovima. U crkvama i koncertnim prostorima izvodi duhovne skladbe srednjeg vijeka, renesanse i ranog baroka te izvodi samostalne koncerte sa božićnim programom.

Djelujući već duži niz  godina ( od 1992. ), ansambl je dobio brojne dobre kritike u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Ansambl je odabrao ime MINSTREL (svirač, pjevač i zabavljač na srednjovjekovnom engleskom dvoru), jer želi publici na takav način približiti najljepše skladbe rane glazbe.

Težnja ansambla je da pored vrhunskih europskih skladatelja (Dowland,  Attaignant, Farmer, Susato, Arbeau…) predstavi slušateljstvu rijetko izvođena glazbena dostignuća hrvatskih autora toga vremena i stranih skladatelja koji su djelovali na našoj obali (djela Vinka Komnena, Julija Skjavetića, Tomasa Cecchinija, Vinka Jelića, Ivana Lukačića, Lamberta Courtoysa…) te na taj načini educira domaću i stranu publiku i približi joj djela naše rane glazbene baštine.

Osim koncerata duhovne i svjetovne rane glazbe, ansambl priređuje i edukativne koncerte za djecu osnovnih i srednjih škola u kojima kroz govorne dijelove predstavljaju priče o životu i radu ljudi u vrijeme renesanse.

Minstrel je 2013. g  pokrenuo  Festival rane glazbe u Zagrebu “Crna kraljica”.

  • snimanja;
  1. – CD “Dobrodošli u renesansu” – europski skladatelji ( izd. MENART )
  2. – CD “Vaghe ninfe” – hrvatska rana glazba ( izd. Minstrel )

HTV –  Filmska priča “San” .

glazba za predstavu “Dundo Maroje” Dramskog kazališta “Gavella” ( izvođeno na DLJI )

  • Značajniji nastupi;
  • “Gričke večeri”, “Pasionska baština”,
  • Dubrovačke ljetne igre, Ljetni Festival Rovinj,Večeri sv. Donata, Krčki festival, Idriart festival,  Gospićki festival, “Giostra”,Engleska (London i York ), Francuska (  Lyon, Tarare i Les Sauvages ), Finska ( Tampere ), Rumunjska ( Sibiu i Brasov ), Austrija ( Gussing ) u Sloveniji (na srednjevjekovnoj svečanosti “Venerina pot” u Škofjoj Loki I renesasnom festivalu na Ljubljanskom Gradu )
  • Zagrebački prostori; KD “V.Lisinski”, HGZ, Mimara, Dverce, Povjesni muzej, Galerija SC, Ilirska dvorana;