MINSTREL

srednji vijek - renesansa - rani barok

koncerti

priređujemo koncerte srednjeg vijeka, renesanse i ranog baroka

DUR – edukativni koncerti

“Dobrodošli u renesansu” – edukativni koncerti za osnovne i srednje škole te fakultete, certificirano od Ministarstva Znanosti, obrazovanja i sporta

Sajmovi i festivali

Sudjelujemo na srednjovjekovnim sajmovima i festivalima

MMXVI.

O ciklusu rane glazbe MMXVI. u Viteškoj dvorani Družbe “Braća Hrvatskog Zmaja”

MMXVI.KONCERTNI CIKLUS U VITEŠKOJ DVORANI Družbe „Braća Hrvatskog Zmaja“

Novosti

o koncertima

Kontaktirajte nas