MMXVI – 9.12.2016.

5. koncert u ciklusu

 

Los Tres Reyes Magos

  Melkior  (Magalath)

 1. Anonymus: Rosa des Rosas, cantiga 10

                Cantigas de Santa Maria, 13. st.

 1. Anonymus: Bien Vengades Pastores

               Manuscrito de la Catedral de Toledo, 14.st

 1. Anonymus: Stella Splendens

Llibre Vermell de Montserrat, 14. st.

 1. Anonymus: Qual e a Santivigada, cantiga 330

               Cantigas de Santa Maria, 13. st.

 

Baltazar (Serakin)  

 1. Carceres: No la devemos dormir la Noche Santa

             Cancionero de Uppsala o del Duque de Calabria,  16. st.

 1. Anonimo: A los maytins era

Cancionero de la Colombina,  15. st.                                     

 1. R. Ribayaz: Xacaras

Luz, y norte musical, para caminar…a española, y arpa, Madrid, 1677.

 1. Juan Gutièrrez de Padilla: Tambalagambà, Negrilla a 6

               Tres Cuadernos de Navidad, Mexico, 1657.

 

           Gašpar, (Galgalath)

 1. Garcia de Zespedes: Convidado esta la Noche

– Ay che me abaso,

Juguete a 4 y Guaracha

Catedral de Puebla, Mexico, 17. st.

 1. G. De Padilla: Ay, que chacota

Catedral de Puebla, Mexico, 17.. st.

 1. Juan de Araujo: Ay andar, a tocar, a cantar, a bailar

Lima Cathedral, Peru , 17.. st.                                     

 

 

Ana Jembrek – sopran; Vesna Matana Matić – mezzosopran; Goran Grčić – tenor; Nenad Kosak – tenor; Robert Kavazović – bas; Sandra Munić – viola da gamba; Lada Magdalenić Morpurgo – rebec, vielle, violina;  Lea Sušanj Lujo – viola da gamba; Rupert Čunko – udaraljke; Milko Jovetić – udaraljke; Ema Stein – lutnja; Ante Beno – blokflauta, duduk, viola da gamba, bas klarinet ; Darko Karajić – vihuela, perzijska lutnja, carigradska lutnja, tambura

 

 

Živi duh srednjovjekovnog mišljenja ogledao se i kroz simbolizam. Značajna odrednica čovjekova mentalnog sklopa u srednjem vijeku bila je opsjednutost brojevima i njihovim simboličkim značenjem. Broj tri bio je osobito popularan jer je to bio broj Svetog Trojstva, tri mudraca, s tri dijela ondašnjeg svijeta, tri dara …

TAMJAN. Srednjovjekovni čovjek živio je u svijetu nastanjenom teško razumljivim različitim znakovima o prisutnosti Boga. Sve je imalo funkciju znaka vezanog za superiorniju istinu. Čovjek srednjeg vijeka kretao se kroz šumu simbola. Glazba je tražila put kroz taj heraldički jezik. Cantige govore o mirakulima ozdravljenja i zahvalama djevici Mariji. Najstariji božićni villancico pastirima najavljuje rođenje Božića. U vjerskom zanosu hodočasnici pjevaju i plešu, virelai/ball redon, i pozivaju na pogled prema sjajnoj zvijezdi.

ZLATO. Renesansni čovjek polako pronalazi načine i tumačenja mističnog i apstraktnog. Naslijeđe notacije i višeglasja srednjeg vijeka osigurava brz i plodan razvoj glazbe po mjeri čovjeka. Stare glazbene forme dobivaju nove optimistične zvukove. Cantarcillo i villancico s božićnom tematikom postaju sve više vezani uz narodni izričaj.

MIRISI. Granice tisućljetne zaokupljenosti simbolima probijene su otkrivanjem novih svjetova. Avanturistički duh, pobožnost i svijet fantazija čovjeka na izmaku renesanse imaju nove smjerove. Običaji i rituali novootkrivenih civilizacija uklapaju se u dugu tradiciju božićnog glazbenog izričaja. Tako nastaju razigrane negrilla i guaracha, laganih melodija i prpošnih ritmova.